Liturgiewetenschapper

 

Vanaf januari 2019 werkt Hanna Rijken als Post-Doc Researcher aan de Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam aan een onderzoek naar de bezoekers van de Choral Evensong in Nederland. Het onderzoek is een samenwerking met Oxford University, waar een parallel onderzoek wordt uitgevoerd.

Hanna Rijken promoveerde op 12 december 2017 aan de Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam op een dissertatie over de Anglicaanse Choral Evensong in Nederland. Haar promotoren waren prof. Marcel Barnard en dr. Martin Hoondert. Ze was van 2013-2016 als AiO aangesteld om aan het onderzoek te werken.

 

Theoloog

Dr. Hanna Rijken studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht (bachelor), de Universiteit Tilburg (researchmaster Liturgical & Ritual Studies) en de Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam (master gemeentepredikant). Sinds 1 juli 2017 is Hanna Rijken predikant in algemene dienst van de Protestantse Kerk in Nederland, ten dienste van de Protestantse Gemeente Utrecht, met een bijzondere opdracht voor haar project: interkerkelijke Choral Evensong & Pub op donderdagavond in Utrechtse binnenstadskerken.

Gepubliceerde artikelen

 

Verschijnt binnenkort (medio 2020):

Hanna Rijken, ‘De muziek van Hildegard van Bingen’. in:  (info volgt), najaar 2020.

Hanna Rijken, De Choral Evensong in de praktijk. Praktisch – theologisch- liturgisch – muzikaal (uitgeverij Boekencentrum).

Eerder gepubliceerde artikelen:

Hanna Rijken, ‘Het leiderschap van de dirigent’, in: Willem Marie Speelman (red.), Volg de liefde. Leiderschap in het licht van Franciscus en Clara van Assisi, Uitgevreij Parthenon, Almere, 2020, 167-174.

Hanna Rijken, ‘O praise ye the Lord. De choral evensong in Nederland’, in Bert Dicou, Claartje Kruijff, Joost Röselaers (red.), Ons leven vieren. Remonstranten en anderen over liturgie met een ruime keus aan teksten en rituelen uit de praktijk, KokBoekencentrum Utrecht, 2019, 119-124.

Hanna Rijken, ‘My Soul Doth Magnify’. The Appropriation of the Anglican Choral Evensong in the Netherlands. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de godgeleerdheid (2017). [handelseditie verschijnt in 2020].

H. Rijken, M.J.M. Hoondert, M. Barnard, ‘Dress in Choral Evensongs in the Netherlands. Appropriation and Transformation of Religiosity’, Temenos. Nordic Journal for Comparative Religion 53 (Vol. 2) (2017).

H. Rijken, M.J.M. Hoondert, M. Barnard, ‘O Lord, Save the Queen… or the King?’ Beyond Vernacular Liturgy in the Netherlands, in: NTT Journal for Theology and the Study of Religion 71/3 (2017), 227-241.

H. Rijken, M.J.M. Hoondert, M. Barnard, ‘Turning East. Turning Exit? Turning to the Music! Spatial Practice in Choral Evensongs in the Netherlands’, Studia Liturgica 46 (1-2) (2016), 222-242.

H. Rijken, M. Hoondert, M. Barnard, ‘The ‘Anglican Virus’. The Emergence of Anglican Music in the Netherlands’, Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie, 54 (2015), 131-152.

H. Rijken, M.J.M. Hoondert, M. Barnard, ‘My Soul doth Magnify’. The Appropriation of the Anglican Choral Evensong in the Dutch Context – Presentation of a Research Project’, Jaarboek voor Liturgieonderzoek/Yearbook for Liturgical and Ritual Studies 29 (2013), 83-98.

H. Rijken, ‘Psalmzang in Nederland’, Theologia Reformata (2015)

H. Rijken, ‘‘Loud Organs, His Glory, Forth Tell in Deep Tone’. De Anglican Choral Evensong in de Nederlandse Context’’, in: Het Orgel. Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici, Jaargang 113 (2017) 1, 4-9. 

H. Rijken, ‘‘My soul doth magnify’. De toe-eigening van de Anglican choral evensong in de Nederlandse context, Tomson, P. (ed.), Vieren, leren en dienen buiten de kerk. Een symposium in Brussel bij het vertrek van Jaap de Lange, Gorinchem, Narratio, 2012, p. 22-30.

H. Rijken, ‘‘O Lord, open Thou our lips’. De Anglican choral evensong’, in: Eredienstvaardig, Jaargang 28, nummer 3 (augustus 2012), p. 61-70.

H. Rijken, ‘De Anglicaanse choral evensong. Wat, hoe en waarom?’, in: Ouderlingenblad. Pastoraat en Gemeenteopbouw, Kok, Jaargang 90, Nummer 1031, (november 2012), p. 14-18.

H. Rijken, ‘A Festival of Nine Lessons and Carols’, Gregoriusblad. Over liturgische muziek, Jaargang 136, Nummer 4 (december 2012), p. 24-27.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.