NIEUW ONDERZOEK: KOOR- EN CANTORIJZANG(ERS) IN CORONATIJD.
In de coronatijd zijn veel koren noodgedwongen gestopt met repeteren en zingen in de liturgie. Welke impact heeft dit op de zangers?
In het kader van haar post-doc aan de PThU is Hanna Rijken een nieuw onderzoek gestart.
Het onderzoek maakt deel uit van het Kerkmuziek Onderzoek Nederland en het Choral Evensong Experiences onderzoek.
Koorzangers van 16 jaar of ouder die in de tijd voor de coronacrisis af en toe of regelmatig in vieringen zongen (evensongs, vespers, zondagmorgendiensten, cantatediensten, Taizévieringen etc.). worden gevraagd om mee te werken. Medewerking is van groot belang voor het onderzoek.