In het meinummer van het tijdschrift CW Opinie verscheen een interview n.a.v. Vervolgonderzoek Choral Evensong.