Choral Evensong Onderzoek Nederland

 

Publicaties

Hanna Rijken, ‘My Soul Doth Magnify’. The Appropriation of Anglican Choral Evensong in the Netherlands, Amsterdam (VU University Press), 2020.

Hanna Rijken, ‘Veranderingen in het kerkmuzikale landschap. Kerkmuziek Onderzoek Nederland – enkele uitkomsten’, in: Muziek & Liturgie, Jaargang 89, nummer 5 (2020), 4-7.

Rijken, ‘De muziek van Hildegard van Bingen’, in H. Wilbrink (red.), Zicht op Hildegard, Berne Heeswijk, 2020.

Rijken, ‘‘What sweeter music can we bring, than a carol, for to sing…’. John Rutter 75 jaar’, in Gregoriusblad (december 2020).

Hanna Rijken, Choral Evensong in de praktijk. Praktisch – theologisch- liturgisch – muzikaal (uitgeverij Boekencentrum, forthcoming).

H. Rijken, M.J.M. Hoondert, M. Barnard, ‘Dress in Choral Evensongs in the Netherlands. Appropriation and Transformation of Religiosity’, Temenos. Nordic Journal for Comparative Religion 53 (Vol. 2) (2017).

H. Rijken, M.J.M. Hoondert, M. Barnard, ‘O Lord, Save the Queen… or the King?’ Beyond Vernacular Liturgy in the Netherlands, in: NTT Journal for Theology and the Study of Religion 71/3 (2017), 227-241.

H. Rijken, M.J.M. Hoondert, M. Barnard, ‘Turning East. Turning Exit? Turning to the Music! Spatial Practice in Choral Evensongs in the Netherlands’, Studia Liturgica 46 (1-2) (2016), 222-242.

H. Rijken, M. Hoondert, M. Barnard, ‘The ‘Anglican Virus’. The Emergence of Anglican Music in the Netherlands’, Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie, 54 (2015), 131-152.

H. Rijken, M.J.M. Hoondert, M. Barnard, ‘My Soul doth Magnify’. The Appropriation of the Anglican Choral Evensong in the Dutch Context – Presentation of a Research Project’, Jaarboek voor Liturgieonderzoek/Yearbook for Liturgical and Ritual Studies 29 (2013), 83-91.

H. Rijken, ‘Psalmzang in Nederland’, Theologia Reformata (2015)

H. Rijken, ‘‘Loud Organs, His Glory, Forth Tell in Deep Tone’. De Anglican Choral Evensong in de Nederlandse Context’’, in: Het Orgel. Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici, Jaargang 113 (2017) 1, 4-9. 

H. Rijken, ‘‘My soul doth magnify’. De toe-eigening van de Anglican choral evensong in de Nederlandse context, Tomson, P. (ed.), Vieren, leren en dienen buiten de kerk. Een symposium in Brussel bij het vertrek van Jaap de Lange, Gorinchem, Narratio, 2012, p. 22-30.

H. Rijken, ‘‘O Lord, open Thou our lips’. De Anglican choral evensong’, in: Eredienstvaardig, Jaargang 28, nummer 3 (augustus 2012), p. 61-70.

H. Rijken, ‘De Anglicaanse choral evensong. Wat, hoe en waarom?’, in: Ouderlingenblad. Pastoraat en Gemeenteopbouw, Kok, Jaargang 90, Nummer 1031, (november 2012), p. 14-18.

H. Rijken, ‘A Festival of Nine Lessons and Carols’, Gregoriusblad. Over liturgische muziek, Jaargang 136, Nummer 4 (december 2012), p. 24-27.

Rijken, ‘Het leiderschap van de dirigent’ in: Willem Marie Speelman (red.), Volg de liefde. Leiderschap in het licht van Franciscus en Clara van Assisi, Utrechtse Studies XXII, 2020, 167-175.

Rijken, ‘Resacralisatie in de choral evensongs in Nederland’, in: Muziek & Liturgie, Jaargang 89, nummer 4 (2020), 54-55.

Rijken,’’O Praise ye the Lord. De Anglican Choral Evensong in Nederland’, in: Ons leven vieren. Remonstranten en anderen over liturgie, 2019, 119-125.

’t Hart & H. Rijken, ‘European Church Music in the Nineteenth Century: A Return to the Sources’, in: Reader Music History, Codarts, 2018.

Rijken, ‘Psalmzang in Nederland’, Theologia Reformata (2015).

Rijken, ‘‘Loud Organs, His Glory, Forth Tell in Deep Tone’. De Anglican Choral Evensong in de Nederlandse Context’’, in: Het Orgel. Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici, Jaargang 113 (2017) 1, 4-9.

Rijken, ‘‘My soul doth magnify’. De toe-eigening van de Anglican choral evensong in de Nederlandse context, Tomson, P. (ed.), Vieren, leren en dienen buiten de kerk. Een symposium in Brussel bij het vertrek van Jaap de Lange, Gorinchem, Narratio, 2012, 22-30.

Rijken, ‘‘O Lord, open Thou our lips’. De Anglican choral evensong’, in: Eredienstvaardig, Jaargang 28, nummer 3 (augustus 2012), 61-70.

Rijken, ‘De Anglicaanse choral evensong. Wat, hoe en waarom?’, in: Ouderlingenblad. Pastoraat en Gemeenteopbouw, Kok, Jaargang 90, Nummer 1031, (november 2012), 14-18.

Rijken, ‘A Festival of Nine Lessons and Carols’, Gregoriusblad. Over liturgische muziek, Jaargang 136, Nummer 4 (december 2012), 24-27.