Choral Evensong Onderzoek Nederland

Op deze pagina vindt u meer informatie over het Choral Evensong Onderzoek in Nederland.

Ook vindt u hier de link naar de Online Vragenlijst behorende bij het Choral Evensong Onderzoek Nederland. Iedereen die wel eens of meerdere malen naar een Choral Evensong in Nederland is geweest, is uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen.

Link naar de online vragenlijst:

https://rijken.onlinesurveys.ac.uk/choral-evensong-onderzoek-nederland

 

Over het onderzoek

PERSBERICHT

Amsterdam, 28 maart 2019

Waarom is de evensong zo populair?

Vervolgonderzoek naar de beleving van choral evensongs in Nederland en Engeland

Hoe komt het dat de Choral Evensong zo populair is en steeds meer bezoekers trekt? Is dat niet opmerkelijk in een tijd waarin het kerkbezoek op de zondagmorgen steeds verder terugloopt? Waarom gaan mensen hiernaartoe? Wat trekt hen aan in deze manier van vieren? Postdoc onderzoeker dr. Hanna Rijken van de Protestantse Theologische Universiteit onderzoekt nu samen met Oxford University de populariteit van de evensong zowel in Nederland als in Engeland en de motivatie van mensen om erheen te gaan.

In Nederland is de laatste twintig jaren groeiende belangstelling voor choral evensongs waar te nemen. Steeds meer kerken organiseren choral evensongs en steeds meer Nederlandse koren zingen een Anglicaanse liturgie met hymns, gezongen gebeden en psalm chants en lofzangen. Ook in Engeland, de bakermat van de evensong, zijn de choral evensongs geliefd en groeit het bezoekersaantal.  Bezochten in 2000 ruim 7.000 mensen doordeweeks een evensong in een Engelse kathedraal, in 2017 is dat aantal toegenomen tot 18.000.

In 2017 promoveerde Hanna Rijken op een onderzoek naar de toe-eigening van de Anglicaanse choral evensong in Nederland. Dit onderzoek wekte de interesse van Kathryn King  verbonden aan Oxford University in Engeland. In dit nieuwe onderzoek trekken Rijken en King samen op.

Rijken: ‘Het is bijzonder en een uniek dat het onderzoek naar de beleving van choral evensong in Nederland nu parallel wordt uitgevoerd in Engeland door collega’s van Oxford University. Fantastisch om het onderzoek internationaal uit te voeren!’

Centraal in het onderzoek staan de ervaringen van de bezoeker. Via een online vragenlijst, die zowel in Nederland als in Engeland wordt uitgezet, wordt onderzocht wie er naar de choral evensong gaan, hoe vaak zij gaan en waar, en welke betekenis de choral evensong voor hen heeft. De redenen die mensen hebben om een choral evensong te bezoeken, kunnen iets zeggen over de beleving van religiositeit en de behoefte aan religiositeit in de postmoderne maatschappij.

 

Gepubliceerde artikelen en boeken

Hanna Rijken, ‘My Soul Doth Magnify’. The Appropriation of the Anglican Choral Evensong in the Netherlands. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de godgeleerdheid (2017). [handelseditie is in december 2020 bij VU University Press].

Hanna Rijken, ‘Veranderingen in het kerkmuzikale landschap. Kerkmuziek Onderzoek Nederland – enkele uitkomsten’, in: Muziek & Liturgie, Jaargang 89, nummer 5 (2020), 4-7.

Rijken, ‘De muziek van Hildegard van Bingen’, in H. Wilbrink (red.), Zicht op Hildegard, Berne Heeswijk, november 2020.

Rijken, ‘‘What sweeter music can we bring, than a carol, for to sing…’. John Rutter 75 jaar’, in Gregoriusblad (december 2020).

Hanna Rijken, De Choral Evensong in de praktijk. Praktisch – theologisch- liturgisch – muzikaal (uitgeverij Boekencentrum, forthcoming).

H. Rijken, M.J.M. Hoondert, M. Barnard, ‘Dress in Choral Evensongs in the Netherlands. Appropriation and Transformation of Religiosity’, Temenos. Nordic Journal for Comparative Religion 53 (Vol. 2) (2017).

H. Rijken, M.J.M. Hoondert, M. Barnard, ‘O Lord, Save the Queen… or the King?’ Beyond Vernacular Liturgy in the Netherlands, in: NTT Journal for Theology and the Study of Religion 71/3 (2017), 227-241.

H. Rijken, M.J.M. Hoondert, M. Barnard, ‘Turning East. Turning Exit? Turning to the Music! Spatial Practice in Choral Evensongs in the Netherlands’, Studia Liturgica 46 (1-2) (2016), 222-242.

H. Rijken, M. Hoondert, M. Barnard, ‘The ‘Anglican Virus’. The Emergence of Anglican Music in the Netherlands’, Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie, 54 (2015), 131-152.

H. Rijken, M.J.M. Hoondert, M. Barnard, ‘My Soul doth Magnify’. The Appropriation of the Anglican Choral Evensong in the Dutch Context – Presentation of a Research Project’, Jaarboek voor Liturgieonderzoek/Yearbook for Liturgical and Ritual Studies 29 (2013), 83-91.

H. Rijken, ‘Psalmzang in Nederland’, Theologia Reformata (2015)

H. Rijken, ‘‘Loud Organs, His Glory, Forth Tell in Deep Tone’. De Anglican Choral Evensong in de Nederlandse Context’’, in: Het Orgel. Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici, Jaargang 113 (2017) 1, 4-9. 

H. Rijken, ‘‘My soul doth magnify’. De toe-eigening van de Anglican choral evensong in de Nederlandse context, Tomson, P. (ed.), Vieren, leren en dienen buiten de kerk. Een symposium in Brussel bij het vertrek van Jaap de Lange, Gorinchem, Narratio, 2012, p. 22-30.

H. Rijken, ‘‘O Lord, open Thou our lips’. De Anglican choral evensong’, in: Eredienstvaardig, Jaargang 28, nummer 3 (augustus 2012), p. 61-70.

H. Rijken, ‘De Anglicaanse choral evensong. Wat, hoe en waarom?’, in: Ouderlingenblad. Pastoraat en Gemeenteopbouw, Kok, Jaargang 90, Nummer 1031, (november 2012), p. 14-18.

H. Rijken, ‘A Festival of Nine Lessons and Carols’, Gregoriusblad. Over liturgische muziek, Jaargang 136, Nummer 4 (december 2012), p. 24-27.

Rijken, ‘Het leiderschap van de dirigent’ in: Willem Marie Speelman (red.), Volg de liefde. Leiderschap in het licht van Franciscus en Clara van Assisi, Utrechtse Studies XXII, 2020, 167-175.

Rijken, ‘Resacralisatie in de choral evensongs in Nederland’, in: Muziek & Liturgie, Jaargang 89, nummer 4 (2020), 54-55.

Rijken,’’O Praise ye the Lord. De Anglican Choral Evensong in Nederland’, in: Ons leven vieren. Remonstranten en anderen over liturgie, 2019, 119-125.

’t Hart & H. Rijken, ‘European Church Music in the Nineteenth Century: A Return to the Sources’, in: Reader Music History, Codarts, 2018.

Rijken, ‘Psalmzang in Nederland’, Theologia Reformata (2015).

Rijken, ‘‘Loud Organs, His Glory, Forth Tell in Deep Tone’. De Anglican Choral Evensong in de Nederlandse Context’’, in: Het Orgel. Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici, Jaargang 113 (2017) 1, 4-9.

Rijken, ‘‘My soul doth magnify’. De toe-eigening van de Anglican choral evensong in de Nederlandse context, Tomson, P. (ed.), Vieren, leren en dienen buiten de kerk. Een symposium in Brussel bij het vertrek van Jaap de Lange, Gorinchem, Narratio, 2012, 22-30.

Rijken, ‘‘O Lord, open Thou our lips’. De Anglican choral evensong’, in: Eredienstvaardig, Jaargang 28, nummer 3 (augustus 2012), 61-70.

Rijken, ‘De Anglicaanse choral evensong. Wat, hoe en waarom?’, in: Ouderlingenblad. Pastoraat en Gemeenteopbouw, Kok, Jaargang 90, Nummer 1031, (november 2012), 14-18.

Rijken, ‘A Festival of Nine Lessons and Carols’, Gregoriusblad. Over liturgische muziek, Jaargang 136, Nummer 4 (december 2012), 24-27.