Over mij

Dr. Hanna Rijken, theoloog en musicus, promoveerde op 12 december 2017 aan de Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam op een dissertatie ”My Soul Doth Magnify’. The Appropriation of the Anglican Choral Evensong in the Netherlands.’  Sinds 2016 is ze verbonden aan het Rotterdams Conservatorium als docent Liturgiek. Hanna is oprichter en dirigent van het Vocaal Theologen Ensemble powered by PThU en artistiek leider van de Buitenschoolse Koorschool Utrecht.

Ze studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht (Bachelor theologie), de Universiteit van Tilburg (Research Master  Liturgical & Ritual Studies) en de PThU Amsterdam (Master gemeentepredikant). Daarnaast studeerde ze koordirectie, kerkmuziek en dwarsfluit met specialisatie traverso aan het Conservatorium van Amsterdam. Koordirectie studeerde ze bij Jos Vermunt, Jos van Veldhoven en Louis Buskens, haar docenten fluit waren Marieke Schneemann en Marten Root.

Ze geeft cursussen kerkmuziek voor (aanstaande) predikanten op het Theologisch Seminarium Hydepark van de PThU. Ze was redactielid van het nieuwe ‘Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk’ (2013). Ook was ze redactielid van ‘Laetare’, tijdschrift voor liturgie en kerkmuziek. Hanna geeft als fluitiste regelmatig concerten. Ze is Musical Advisor van de Dutch Church in Londen.  Sinds 1 juli 2017 is Hanna Rijken predikant in algemene dienst van de Protestantse Kerk in Nederland, ten dienste van de Protestantse Gemeente Utrecht, met een bijzondere opdracht voor het project dat ze initieerde: interkerkelijke Choral Evensong & Pub op donderdagavond in Utrechtse binnenstadskerken.